Dostojevskis

Elena Červinskienė

2.50

Leidimo metai       2004
Įrišimas                  minkštas
Psl. skaičius          296
Matmenys             12,5×20 cm
ISBN                       9986-09-268-X

Kny­go­je po­pu­lia­riai, pu­siau be­let­ri­zuo­tai ir kar­tu do­ku­men­tiškai pa­sa­ko­ja­ma apie ru­sų li­te­ra­tūros kla­si­ko Fio­do­ro Dos­to­jev­skio (1821–1881) svar­biau­sius gy­ve­ni­mo eta­pus – jau­nys­tę, ka­tor­gą ir trem­tį, bran­dos me­tus, kūry­bi­nę veik­lą, su­tik­tus žmo­nes ir my­lėtas mo­te­ris. Daug vie­tos ski­ria­ma jo pro­gra­mi­nių vei­ka­lų ana­li­zei.
Skiriama moksleiviams ir jaunimui.

Svoris 120 g
Produkto kodas: MR-0071 Kategorija:
Updating…
  • Krepšelyje nėra produktų.